Rejestracja.


Zarejestruj się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ŚSKG "MTB CROSS teraz i w przyszłości, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późn. zm.) Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest ŚSKG "MTB CROSS z siedzibą w Kielcach.